Ponaredki proizvodov Aquatherm

Objavljeno 28.03.2014 ob 23:20.

AquathermPosebno obvestilo za kupce proizvodov Aquatherm

Spoštovani kupci,

S trga smo dobili informacije, da so se na slovenskem trgu pojavili ponaredki proizvodov Aquatherm, ki so na prvi pogled skoraj enaki kot proizvodi podjetja Aquatherm. Obveščamo vas, da podjetje Aquatherm v primeru morebitnih reklamacij, do katerih bi prišlo zaradi spajanja teh proizvodov z originalnimi proizvodi Aquatherm, ne bo priznalo reklamacij in morebitnih odškodninskih zahtevkov. V izogib morebitnim reklamacijam vam priporočamo, da proizvode Aquatherm kupujete izključno v našem podjetju ali pa pri distributerjih proizvodov Aquatherm, ki vam lahko jamčijo, da so proizvode Aquatherm kupili preko prodajne mreže Martin d.o.o.

Kolektiv podjetja Martin d.o.o.


Important announcement for customers of Aquatherm products

Dear customers,

We’ve received an information, that fake Aquatherm’s products (which look almost the same as original) had appeared on Slovenian market. We wish to inform you, that in case of combining these fake products with originals, Aquatherm will not aknowledge any complaint or eventual compensation claim. In order to avoid such complaints, we recommend you to purchase Aquatherm products from us or from distributors of Aquatherm products which can guarantee that they purchased them through the sales network of Martin d.o.o.

Martin d.o.o.